/ SQL

SQL

Tässäpä kivasti SQL esimerkkejä

Luo Taulu
CREATE TABLE matka
(tunnus CHAR(4) CONSTRAINT AVAIN_NIMI primary key,
pvm DATE,
kohde CHAR(20),
kesto BYTE);

Lisää tauluun
INSERT INTO matka(tunnus,pvm,kohde,kesto)
VALUES (“ab11”, #03/15/2012#, “Helsinki”, 5)

Updatea tauluun
UPDATE matka
SET hinta =500 WHERE tunnus =”ab11″

INDEX
CREATE INDEX LR_INDEKSI ON Luokkaretki(ltun);

POISTA SARAKE
ALTER TABLE Luokkaretki
DROP COLUMN kohde;

Poista tieto
DELETE FROM Luokkaretki
Where ltun = kat10;

Poista Table
DROP TABLE luokkaretki;